ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

termín zápisu: 5. 4. – 30. 4. 2021
 

Zápis je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 (mohou se zúčastnit i děti narozené do 30. 6. 2016).

 

  • Organizace zápisu pro rodiče, kteří žádají o přijetí dítěte:

- Bez přítomnosti dětí ve škole

 

- Doručit do 30. 4.: 

            - Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělání

            - Zápisní list

            - kopii rodného listu dítěte


- Možnosti doručení:  

            - do datové schránky školy (7nzy9b),

            - e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email)!

            - poštou na adresu školy,

            - podáním do poštovní schránky na budově školy

            - osobním podáním zákonným zástupcem do ředitelny školy

 

Po přijetí žádosti bude zákonnému zástupci zasláno e-mailem přidělené registrační číslo.

Motivační část zápisu a seznámení s prostředím školy pro přijaté děti a jejich rodiče proběhne v náhradním termínu po zlepšení epidemiologické situace.


- Formuláře:

            - Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání ( doc , pdf)

            - Zápisní list (doc, pdf)

 

  • Pro rodiče, kteří žádají odklad povinné školní docházky:

- Navíc je nutné doložit:

            - Žádost o odklad povinné školní docházky (doc, pdf)

            - Doporučení odborného lékaře (např. dětský lékař)

            - Doporučení školského poradenského zařízení (např. Pedagogiko-psychologická poradna) 

 

- Pokud tato doporučení nebyla prozatím vystavena, správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší do doby jejich vydání.

 

  • Kritéria pro přijetí do základní školy:

- Pro školní rok 2021/2022 je naleznete zde.

 

  • Výsledky přijímacího řízení:

- Výsledky zápisu budou zveřejněny do 30 dnů po ukončení termínu podání žádostí k zápisu. Na webových stránkách školy a vývěsce ZŠ bude zveřejněn seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem.
 

  • Co by měly děti znát před zápisem do základní školy:

- Doporučující materiál MŠMT, který je určen rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy naleznete zde.

 

 

 

Rychlé kontakty


ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ředitelna: 566 677 123
reditel@zsbohdalov.cz
sborovna 1. st.: 737 393 501
sborovna 2. st.: 797 866 683
školní jídelna: 566 677 118
účetní: 566 677 123
školní družina1: 732 176 071
školní družina2: 732 142 093

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA

tel: 566 677 135, 739 119 836
msbohdalov@email.cz

 

IČO: 48894231
ID datové schránky: 7nzy9b