E-OMLUVENKA

Elektronická omluvenka slouží k oznámení důvodu NEOČEKÁVANÉ nepřítomnosti žáka ve vyučování. V případě plánované absence žáka v průběhu vyučování je NUTNÁ písemná žádost o uvolnění žáka (datum a podpis rodiče). Absenci je nutné následně omluvit v ŽK.

Rychlé kontakty


ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ředitelna: 566 677 123
reditel@zsbohdalov.cz
sborovna 1. st.: 737 393 501
sborovna 2. st.: 797 866 683
školní jídelna: 566 677 118
účetní: 566 677 123
školní družina1: 732 176 071
školní družina2: 732 142 093

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA

tel: 566 677 135, 739 119 836
msbohdalov@email.cz

 

IČO: 48894231
ID datové schránky: 7nzy9b