JÍDELNA

Odhlášování obědů

Obědy je nutné odhlásit nejpozději do 6:00 hod. daného dne. Možnosti odhlášení obědů:

a) elektronicky (Strava.cz) -  na internetu nebo pomocí mobilní aplikace
b) ústně v kanceláři školní jídelny
c) telefonicky (nejpozději do 6:10 hod. daného dne)


Původní odhlašování z minulých let prostřednictvím SMS bude fungovat jen v měsíci říjnu. Prosíme rodiče, aby preferovali elektronické odhlašování stravy.
Před návratem žáka do školy si mohou rodiče v aplikaci ověřit, že má dítě objednanou stravu.

První den nemoci lze oběd vyzvednout, ostatní dny je nutno odhlásit.

Upozorňujeme, že dle školského zákona č.561/2004 Sb.,§ 119 se uskutečňuje školní stravování žáků pouze v době jejich pobytu ve škole. Podle Vyhlášky č. 107/2005 Sb., může dítě za sníženou úhradu (finanční normativ) odebrat stravu pouze první den nemoci (neplánované nepřítomnosti), jinak bude doúčtována úhrada za přípravu oběda do plné výše a to i v případě, že stravu nevyzvednete a tzv."propadne". 

Elektronické odhlašování obědů

Od října naše školní jídelna zavádí novou službu a to elektronické odhlašování obědů (Strava.cz). Jedná se o moderní a pohodlnější způsob odhlašování obědů včetně přehledu o stravování vašeho dítěte a stavu konta. Přihlašovací údaje a tvar hesla vám byl sdělen na tištěném dokumentu, který děti dostaly ve škole.

Podrobný postup (fotonávod) přihlášení do aplikace a její ovládání naleznete zde.

Rychlé kontakty


ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ředitelna: 566 677 123
reditel@zsbohdalov.cz
sborovna 1. st.: 737 393 501
sborovna 2. st.: 797 866 683
školní jídelna: 566 677 118
účetní: 566 677 123
školní družina1: 732 176 071
školní družina2: 732 142 093

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA

tel: 566 677 135, 739 119 836
msbohdalov@email.cz

 

IČO: 48894231
ID datové schránky: 7nzy9b

ZMĚNA CENY OBĚDŮ

od 1. 10. 2020

více info zde

KONTAKTY
tel.: 566 677 118
SMS pro odhlašování obědů:
731 269 715
ZAMĚSTNANCI
Pavla Ondráčková
(vedoucí jídelny)
Hana Rosecká
Ludmila Ficalová