Vítejte na oficiálních stránkách školy,

jsme úplná základní škola, která poskytuje vzdělávání moderním způsobem. Dlouhodobě spolupracujeme s partnerskou školou v zahraničí, podporujeme technickou výuku na odborných pracovištích mimo naši školu, nabízíme řadu projektových i mimoškolních aktivit, myslíme i chováme se ekologicky. Individuální přístup věnujeme dětem se speciálními vzdělávácími potřebami i dětem nadaným. Více o škole naleznete zde.

NOVINKY

Během podzimu probíhala na prvním stupni výtvarná soutěž DRAK, při níž děti vyráběly, malovaly, lepily, zdobily své draky. I když byla soutěž přerušena uzavřením školy, přesto děti po návratu do školy přinesly moc hezké výrobky. Soutěže se zúčastnilo 16 dětí, které byly odměněny sladkou odměnou s překvapením. (foto)

Ve dnech 12.–24. listopadu se žáci 9. třídy zapojili do Národního testování, které organizovala společnost SCIO. Cílem testování bylo sledování výsledků vzdělávání - testování znalostí, dovedností, klíčových kompetencí a studijních předpokladů. Žáci on-line řešili úkoly z matematiky, českého jazyka a obecných studijních předpokladů.

Od pondělí 30. listopadu bude zahájena běžná výka ve škole pro další žáky takto:

 • 1.–5. třída: prezenční výuka ve škole
 • 9. třída: prezenční výuka ve škole
 • 6., 7., 8. třída: rotační výuka podle následujícího rozpisu:
   
  30. 11 – 4. 12.  7. 12 – 11. 12. 14. 12 – 18. 12.
6. a 8. tř. výuka ve škole distanční výuka výuka ve škole
7. tř. distanční výuka výuka ve škole distanční výuka
 
6.–9. tř.

 

 

 

 

 • Výuka bude organizována podle stávajícího rozvrhu. Pro žáky 8. a 9. třídy bude prezenční výuka probíhat ve škole vždy do 13 hodin. 
 • Školní družina bude v provozu od 6:30 do 7:15 hod. a od 11:10 do 15:00 hod.
 • Pro žáky je zavedena povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole.
 • Provoz školní jídelny zůstává zachován. 
 • Žáci, kteří se stravují ve školní jídelně a mají v daném týdnu prezenční výuku ve škole, mají automaticky přihlášený oběd. 
 • Žáci, kteří se vzdělávají distančním způsobem, si mohou oběd přihlásit a odebrat do jídlonosiče v 10:30 hod. u bočního vchodu školní jídelny.

Ve dnech 16.–20. listopadu se žáci 8. a 9. třídy zapojili do národní online soutěže Bobřík informatiky. Ve školním kole kategorie Kadet se úspěšnými řešiteli stali V. Vildová, T. Chmelíková  T. Miškovský. Všem úspěšným řešitelům gratulujeme. (výsledky Kadet)

I v době mimořádných opatření a uzavření školy organizujeme pro děti různé aktivity a soutěže, do kterých se děti zapojují ze svých domovů.

Ve dnech 9.–13. listopadu se žáci 5. až 7. třídy zapojili do národní online soutěže Bobřík informatiky. Soutěž byla zaměřená na porozumění informacím, řešení problémů, logické myšlení a rozvoj digitální gramotnosti. 

Ve školním kole kategorie Mini (5. tř.) bobříky ulovili J. Krčál, Š. Mokrý, A. Sklenářová, N. Nováčková a A. Landsmanová. 

V kategorii Benjamin (6.–7. tř.) se úspěšnými řešiteli stali L. Karásková, B. Bartušková a V. Kolář. Všem úspěšným řešitelům gratulujeme. (výsledky Mini) (výsledky Benjamin

<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >>
Rychlé kontakty


ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ředitelna: 566 677 123
reditel@zsbohdalov.cz
sborovna 1. st.: 737 393 501
sborovna 2. st.: 797 866 683
školní jídelna: 566 677 118
účetní: 566 677 123
školní družina1: 732 176 071
školní družina2: 732 142 093

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA

tel: 566 677 135, 739 119 836
msbohdalov@email.cz

 

IČO: 48894231
ID datové schránky: 7nzy9b

Městys Bohdalov
zřizovatel školy

Partnerská škola

Zespół Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Stare Oborzyska (Polsko)

  

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

informace naleznete zde

PROJEKT ŠPAČKOŠ

Sbíráme zlámané nebo „vypsané“ tužky a pastelky (špačky).

Více info zde.

INFORMACE 

PRO RODIČE

Doporučený postup u akutních onemocnění zde 
(15. 9. 2020)

PODPORUJEME ZOO JIHLAVA

SYMBOLICKÁ ADOPCE

VAKOVEVERKA LÉTAVÁ

více informací zde