Vítejte na oficiálních stránkách školy,

jsme úplná základní škola, která poskytuje vzdělávání moderním způsobem. Dlouhodobě spolupracujeme s partnerskou školou v zahraničí, podporujeme technickou výuku na odborných pracovištích mimo naši školu, nabízíme řadu projektových i mimoškolních aktivit, myslíme i chováme se ekologicky. Individuální přístup věnujeme dětem se speciálními vzdělávácími potřebami i dětem nadaným. Více o škole naleznete zde.

NOVINKY


MATEŘSKÁ ŠKOLA:

  • běžný provoz včetně stravování


ZÁKLADNÍ ŠKOLA:

  • 1. a 2 .třída - prezenční výuka ve škole včetně oběda
    Školní družina bude v provozu.
  • 3.–9. třída - distanční výuka dle rozvrhu prostřednictvím Teams
    Žákům 3.–9. třídy budou od 4. 1. 2021 hromadně odhlášeny obědy. Žáci si mohou oběd přihlásit a odebrat do jídlonosiče v 10:30 hod. u bočního vchodu školní jídelny.

V prosinci byla pro žáky 4.–9. třídy vyhlášená fotosoutěž na téma Zima přichází... Mladí fotografové mohli odevzdat pouze jednu fotografii, která souvisela se zimní tématikou. Posuzovalo se provedení, originalita a atmosféra snímků. Porota neměla hodnocení vůbec lehké, protože všechny zaslané snímky byly velmi zdařilé. 
Titul Mladý fotograf 2020 získali: Jana Svobodová (4. tř.), Nela Nováčková (5. tř.), Jakub Klíma (6. tř.), Natálie Svobodová (7. tř.), Lenka Ratajová (8. tř.) a Viktorie Vildová (9. tř.). Všechny zaslané fotografie jsou vystavené ve vestibulu školy nebo si je můžete prohlédnout zde.
Všem soutěžícím děkujeme za krásné snímky. (výsledky)

Ve dnech 15. a 18. prosince byl připraven pro žáky 5. třídy program z Centra prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou s názvem Já a moje třída a pro žáky 9. třídy program Karta na sebe. 

Ve středu 16. prosince byla pro žáky 8. třídy připravena česko-německá jazyková animace. Organizovali ji jazykoví animátoři plzeňského koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem a naši žáci tak měli možnost slyšet němčinu z úst rodilého mluvčího.  Žáci se dozvěděli spoustu zajímavostí z reálií Německa, Rakouska i Švýcarska, poznali, že se s němčinou setkávají častěji, než si mnohdy uvědomují. Zábavným způsobem si přiblížili základy cizího jazyka a prohloubili již získané jazykové znalosti. I když jazyková hodina proběhla v současné problematické době online, žákům se líbila. (foto)

Projekt Špačkoš je sociálně ekologický projekt ZŠ a MŠ Bohdalov společně ve spolupráci KOH-I-NOOR HARDTMUTH a Českým olympijským výborem. Sbíráme zlámané nebo již "vypsané" tužky a pastelky menší než 8 cm. Špačky mohou děti ve škole vhazovat do označeného boxu (špačkoše), případně předat paní školnici.

Vybrané pastelky budou předány terapeutické dílně, která z nich vytvoří umělecká díla. Následná dražba vytvořených děl získává zdroje pro Českou olympijskou nadaci, která podporuje sportující děti. Foto zde. Více o projektu nalezente zde.

„I jeden malý zbytek pastelky, odhozený do správného koše, může přinést mnoho dobrého…“

Ve dnech 9. a 10. prosince se žáci 6. až 9. třídy poprvé zapojili do zábavně-vzdělávacího projektu Českého statistického úřadu, který předchází blížícímu se Sčítání lidu 2021. Žáci odpovídali anonymně a online na 21 otázek např. Kolik knih přečteš za rok? Co jíš při štědrovečerní večeři? Kdo je tvůj vzor? ... Finální výsledky této celorepublikové akce budou zveřejněny v lednu 2021.

<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>
Rychlé kontakty


ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ředitelna: 566 677 123
reditel@zsbohdalov.cz
sborovna 1. st.: 737 393 501
sborovna 2. st.: 797 866 683
školní jídelna: 566 677 118
účetní: 566 677 123
školní družina1: 732 176 071
školní družina2: 732 142 093

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA

tel: 566 677 135, 739 119 836
msbohdalov@email.cz

 

IČO: 48894231
ID datové schránky: 7nzy9b

Městys Bohdalov
zřizovatel školy

Partnerská škola

Zespół Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Stare Oborzyska (Polsko)

  

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

informace naleznete zde

PROJEKT ŠPAČKOŠ

Sbíráme zlámané nebo „vypsané“ tužky a pastelky (špačky).

Více info zde.

INFORMACE 

PRO RODIČE

Doporučený postup u akutních onemocnění zde 
(15. 9. 2020)

PODPORUJEME ZOO JIHLAVA

SYMBOLICKÁ ADOPCE

VAKOVEVERKA LÉTAVÁ

více informací zde