Vítejte na oficiálních stránkách školy,

jsme úplná základní škola, která poskytuje vzdělávání moderním způsobem. Dlouhodobě spolupracujeme s partnerskou školou v zahraničí, podporujeme technickou výuku na odborných pracovištích mimo naši školu, nabízíme řadu projektových i mimoškolních aktivit, myslíme i chováme se ekologicky. Individuální přístup věnujeme dětem se speciálními vzdělávácími potřebami i dětem nadaným. Více o škole naleznete zde.

NOVINKY

Dne 25.ledna proběhlo distanční online formou okresní kolo Olympiády v českém jazyce. Naši školu opět úspěšně reprezentovala žákyně V. Vildová (9. třída), která se umístila na děleném 13. - 14. místě. Moc blahopřejeme. (výsledky)

  • 1. a 2. třída - prezenční výuka ve škole včetně oběda, školní družina bude v provozu
     
  • 3.–9. třída - distanční výuka dle rozvrhu prostřednictvím Teams

Ve čtvrtek 28. ledna bude ukončeno 1. pololetí školního roku 2020/2021 vydáním výpisu vysvědčení. Žákům 1. a 2. třídy bude výpis předán ve čtvrtek 28. ledna ve škole. Žáci 3.–9. třídy dostanou výpis vysvědčení nejpozději třetí vyučovací den poté, kdy bude opět možná osobní přítomnost žáků ve školách. Třídní učitelé sdělí obsah výpisu vysvědčení těmto žákům a jejich zákonným zástupcům elektronicky dne 28. ledna.

V pátek 29. ledna mají děti pololetní prázdniny, na které navazují od 1. února do 7. února  jarní prázdniny.

Způsob výuky od pondělí 8. února bude upřesněn na základě vývoje epidemiologické situace a informací MŠMT.  

Po jarních prázdninách budou rodiče informováni o přihláškách a přijímacím řízení na střední školy. 

Školního kola zeměpisné olympiády se zúčastnilo celkem 10 dětí ve třech kategoriích. Vítězi školního kola jsou Barbora Bartušková (kategorie A), Jakub Chmelík (kategorie B) a Viktorie Vildová (kategorie C). Tito vítězové postupují do okresního kola, které proběhne online formou. Vítězům gratulujeme a všem účastníkům děkujeme za účast! (výsledky)

Blíží se konec 1. pololetí a s ním spojené zhodnocení práce dětí za období, které probíhalo opravdu netradičně. Žáci budou hodnoceni ve všech předmětech známkou, do které budou zahrnuty známky získané při docházce do školy a výsledky distančního vzdělávání. Vyučující budou na online hodinách informovat žáky 3.–9. třídy o výsledné známce a slovně zhodnotí jejich práci za celé pololetí.  

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>
Rychlé kontakty


ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ředitelna: 566 677 123
reditel@zsbohdalov.cz
sborovna 1. st.: 737 393 501
sborovna 2. st.: 797 866 683
školní jídelna: 566 677 118
účetní: 566 677 123
školní družina1: 732 176 071
školní družina2: 732 142 093

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA

tel: 566 677 135, 739 119 836
msbohdalov@email.cz

 

IČO: 48894231
ID datové schránky: 7nzy9b

Městys Bohdalov
zřizovatel školy

Partnerská škola

Zespół Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Stare Oborzyska (Polsko)

  

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

informace naleznete zde

PROJEKT ŠPAČKOŠ

Sbíráme zlámané nebo „vypsané“ tužky a pastelky (špačky).

Více info zde.

INFORMACE 

PRO RODIČE

Doporučený postup u akutních onemocnění zde 
(15. 9. 2020)

PODPORUJEME ZOO JIHLAVA

SYMBOLICKÁ ADOPCE

VAKOVEVERKA LÉTAVÁ

více informací zde