Vítejte na oficiálních stránkách školy,

jsme úplná základní škola, která poskytuje vzdělávání moderním způsobem. Dlouhodobě spolupracujeme s partnerskou školou v zahraničí, podporujeme technickou výuku na odborných pracovištích mimo naši školu, nabízíme řadu projektových i mimoškolních aktivit, myslíme i chováme se ekologicky. Individuální přístup věnujeme dětem se speciálními vzdělávácími potřebami i dětem nadaným. Více o škole naleznete zde.

NOVINKY

V pátek 4. září navštívili žáci 4. a 5. třídy Dopravní hřiště ve Žďáře nad Sázavou. 4. třída byla na hřišti poprvé a žáci se seznámili s pravidly silničního provozu, zopakovali si dopravní značky a vyzkoušeli jízdu na kolech. Žáci 5. třídy si znalosti zopakovali z loňska a napsali test pro získání řidičského průkazu. Sedm žáků řidičský průkaz získalo. Zkouška se skládala také z praktické části – jízdy na kole. Úspěšným držitelům nových řidičských průkazů blahopřejeme. (foto)

V úterý 1. září jsme zahájili nový školní rok 2020/2021. Zvláště slavnostní byl tento den pro naše prvňáčky, kteří přišli do školy úplně poprvé. Přivítání prvňáčků proběhlo tentokrát ve školní tělocvičně za přítomnosti paní ředitelky, pana starosty, rodičů dětí a žáků 9. třídy, kteří přivítali nejmenší školáky kytičkou.

Všem našim školákům přejeme hlavně zdraví a hodně nejen studijních úspěchů, rodičům přejeme dostatek trpělivosti, důslednosti, pochopení a hlavně radosti ze svých dětí. (foto)
 

Vzhledem ke stavající situaci a zvýšeným hygienickým a protiepidemickým opatřením neproběhne 1. září tradiční slavnostní zahájení nového školního roku v kulturním domě, ale uskuteční se v 7:30 hod. ve škole v jednotlivých třídách. Konec vyučování pro 2.–5. třídu bude v 8:30 hod., 6.–9. třídu v 9:30 hod.

Při příchodu do školy se od žáků nebude vyžadovat prohlášení o bezinfekčnosti a ani nošení roušek.

Na konci minulého školního roku neproběhlo tradiční společné fotografování tříd, proto se třídy vyfotí během dopoledně hned 1. září.

Zahájení nového školního roku pro prvňáčky a jejich rodiče se uskuteční v úterý 1. září přímo ve škole. Paní třídní učitelka převezme prvňáčky v 7:30 hod. před školou a odvede je do tělocvičny, kde proběhne slavnostní zahájení za přítomnosti paní ředitelky. Zahájení se mohou zúčastnit také rodiče, vstup do tělocvičny jim bude umožněn bočním vchodem. Po zahájení odejdou děti s paní učitelkou do třídy a rodiče na ně počkají před školou. Na závěr (přibližně v 8:30 hod.) proběhne před školou společné fotografování třídy.

Školní družina zahájí provoz ve středu 2. září 2020 (včetně ranní družiny). V úterý 1. září žáci 1.–5. třídy obdrží příhlášky do školní družiny.

Děti od 2. třídy do 9. třídy, které jsou přihlášené ke stravování a chodily minulý školní rok na obědy, mají automaticky zajištěný oběd již od středy 2. září. V případě změny volejte vedoucí školní jídelny paní Ondráčkovou.

Pitný režim o přestávkách nebude vzhledem k mimořádným protiepidemickýcm opatřením až do odvolání žákům školou poskytován. Prosíme rodiče, aby si žáci nosili do školy vlastní pití, omezení se týká také školní družiny.

<< 1 | 2 | 3
Rychlé kontakty


ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ředitelna: 566 677 123
reditel@zsbohdalov.cz
sborovna 1. st.: 737 393 501
sborovna 2. st.: 797 866 683
školní jídelna: 566 677 118
účetní: 566 677 123
školní družina1: 732 176 071
školní družina2: 732 142 093

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA

tel: 566 677 135, 739 119 836
msbohdalov@email.cz

 

IČO: 48894231
ID datové schránky: 7nzy9b

Městys Bohdalov
zřizovatel školy

Partnerská škola

Zespół Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Stare Oborzyska (Polsko)

  

26.–30. 10.

ŠKOLA UZAVŘENA

26.–27. 10. - dny volna vyhlášené MŠMT

28. 10. - Státní svátek

29.–30. 10. - podzimní prázniny

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

nabídka zde

(do 2. 11. dočasně zrušeny)

INFORMACE 

PRO RODIČE

Doporučený postup u akutních onemocnění zde 
(15. 9. 2020)

SEŠITY A POMŮCKY

pro školní rok 2020/2021

1.–5. třída

6.–9. třída

SYMBOLICKÁ ADOPCE

ZOO JIHLAVA

VAKOVEVERKA LÉTAVÁ

více informací zde

SOUTĚŽ

SBĚR BYLIN A KŮRY

seznam bylin zde