Vítejte na oficiálních stránkách školy,

jsme úplná základní škola, která poskytuje vzdělávání moderním způsobem. Dlouhodobě spolupracujeme s partnerskou školou v zahraničí, podporujeme technickou výuku na odborných pracovištích mimo naši školu, nabízíme řadu projektových i mimoškolních aktivit, myslíme i chováme se ekologicky. Individuální přístup věnujeme dětem se speciálními vzdělávácími potřebami i dětem nadaným. Více o škole naleznete zde.

NOVINKY

Soutěž ve sběru léčivých bylin, pomerančové a citrónové kůry vstupuje do letní části. Usušené byliny noste do školy (1. patro), uveďte jméno žáka, případně váhu usušených bylin. 

 • Do soutěže se mohou zapojit všechny děti naší školy. Nejlepší sběrači a za rok 2021 budou odměněni.

 • Seznam bylin naleznete zde.

 • Pravidla pro sběr:

- bylinky sbíráme za suchého počasí
- sbíráme z míst, která jsou dostatečně vzdálená od prašných silnic
- na sběr používáme plátěné pytle, košík atd. a co nejdříve rozložíme k sušení, aby nedošlo k zapaření
- sušíme ve stínu v tenké vrstvě, v dobře větrané místnosti.

Ve dnech 24.–26. května se žáci 8. třídy zapojili do projektu společnosti SCIO s názvem Trénink na příjímací zkoušky. Žáci si online testováním ověřili své znalosti z matematiky, českého jazyka a obecných studijních předpokladů.

Ve středu 19. května se uskutečnilo dlouho odkládané okresní kolo matematické olympiády. Vynikajícího výsledku dosáhl žák 5. třídy Štěpán Mokrý, který bezchybně spočítal všechny příklady a obsadil 1. místo společně s dalšími třemi soutěžícími. Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. (výsledky)

 • výuka všech žáků ve škole dle platného rozvrhu bez rotace

 • provoz školní družiny a školní jídelny v běžném režimu

 • testování všech žáků antigenními testy bude probíhat jedenkrát týdně

 • žáci mají povinnost nosit po celou dobu pobytu ve škole chirurgickou roušku

Nyní v naší škole zavádíme novou službu, a to elektronickou žákovskou knížku, která je součástí našeho školního informačního systému Bakaláři. Prostřednictvím elektronické žákovské knížky získáte přehledné a okamžité informace o prospěchu a chování.

 • Žákům 3.–9. třídy bude veškerá klasifikace 2. pololetí školního roku 2020/2021 zapisována pouze do elektronické žákovské knížky. Papírová žákovská knížka zůstává zachována a bude sloužit pro omlouvání absence žáků a sdělování informací rodičům.

 • Každý rodič a žák (3.–9. třídy) obdrží od třídního učitele vlastní přihlašovací údaje do elektronické žákovské knížky.

 • Žáci 1. a 2. třídy budou používat papírové žákovské knížky ve stejném rozsahu jako dosud.

 

Návod – elektronická žákovská knížka:

- Přihlášení a obsah aplikace

- Propojení účtů (v případě více dětí na škole)

- Možné potíže s přihlašováním a provozem aplikace

 • 1.–5. třída:

- výuka ve škole dle platného rozvrhu bez rotace

- provoz školy v běžném režimu, příchod žáků do školy se již neřídí rozpisem z minulých týdnů

- testování žáků antigenními testy bude probíhat jedenkrát týdně

- žáci mají povinnost nosit po celou dobu pobytu ve škole chirurgickou roušku

- provoz ranní a odpolední družiny v běžném režimu bez omezení

 • 6. a 7. tříd:

- distanční výuka

 • 8. a 9. třída:

- výuka ve škole dle platného rozvrhu

- provoz školy v běžném režimu

- testování žáků antigenními testy bude probíhat dvakrát týdně, a to v pondělí a ve čtvrtek (při nepřítomnosti žáka se test provede v den jeho příchodu do školy)

- žáci mají povinnost nosit po celou dobu pobytu ve škole chirurgickou roušku

- žáci, kteří jsou přihlášeni ke školnímu stravování, mají automaticky přihlášený oběd. V případě změny oběd odhlaste nejpozději do neděle před týdnem prezenční výuky. Oběd je možné odhlásit prostřednictvím aplikace Strava.cz, případně SMS zprávou na tel. 731 269 715.

 • rotační výuka po třídách:

 

10. 5. – 14. 5. 

17. 5. – 21. 5. 

1. a 2. třída

distanční výuka

výuka ve škole

3.+ 4.+ 5. třída

výuka ve škole

výuka ve škole

6. a 7. třída

výuka ve škole

distanční výuka

8. a 9. třída

distanční výuka

výuka ve škole

  

 

 

 

 

 • prezenční výuka ve škole podle platného rozvrhu třídy

 • žáci budou podle rozpisu přicházet v zadaný čas ke škole a před školou vyčkají na příchod pedagoga, který je vyzvedne

rozpis příchodu žáků ke škole:

        - 7:20 hod. - 3. tř., 6. tř., 

        - 7:25 hod. - 5. tř., 7. tř., 

        - 7:30 hod. - 4. tř.

 • testování:

- žáci budou testováni neinvazivními antigenními testy (Singclean), a to tzv. samoodběrem

- k testování se může žák dostavit pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění

- žáci mají povinnost nosit po celou dobu pobytu ve škole chirurgickou roušku

- video - testování ve škole testy Singclean zde

- instruktážní leták zde

 • provoz školní družiny zůstává zachován ve stejném režimu

 • školní stravování bude zajištěno

 - žáci 2. stupně, kteří mají v daném týdnu prezenční výuku ve škole a jsou přihlášeni ke školnímu stravování, mají automaticky přihlášený oběd. V případě změny oběd odhlaste nejpozději do neděle před týdnem prezenční výuky. Oběd je možné odhlásit prostřednictvím aplikace Strava.cz, případně SMS zprávou na tel. 731 269 715.

- dopolední pitný režim ve škole nebude realizován

Záznamy: 11 - 17 ze 94
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>
Rychlé kontakty


ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ředitelna: 566 677 123
reditel@zsbohdalov.cz
sborovna 1. st.: 737 393 501
sborovna 2. st.: 797 866 683
školní jídelna: 566 677 118
účetní: 566 677 123
školní družina1: 732 176 071
školní družina2: 732 142 093

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA

tel: 566 677 135, 739 119 836
msbohdalov@email.cz

 

IČO: 48894231
ID datové schránky: 7nzy9b

Městys Bohdalov
zřizovatel školy

Partnerská škola

Zespół Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Stare Oborzyska (Polsko)

  

TABLO

9. TŘÍDA

SOUTĚŽ VE SBĚRU

BYLIN A KŮRY

 • Seznam bylin naleznete zde

 • Pravidla pro sběr bylin  zde

PODPORUJEME ZOO JIHLAVA

SYMBOLICKÁ ADOPCE

VELEMYŠ OBLÁČKOVÁ

více informací zde

PROJEKT ŠPAČKOŠ

Sbíráme zlámané nebo „vypsané“ tužky a pastelky (špačky).

více informací zde.