Vítejte na oficiálních stránkách školy,

jsme úplná základní škola, která poskytuje vzdělávání moderním způsobem. Dlouhodobě spolupracujeme s partnerskou školou v zahraničí, podporujeme technickou výuku na odborných pracovištích mimo naši školu, nabízíme řadu projektových i mimoškolních aktivit, myslíme i chováme se ekologicky. Individuální přístup věnujeme dětem se speciálními vzdělávácími potřebami i dětem nadaným. Více o škole naleznete zde.

NOVINKY

Ve středu 30. června proběhlo v budově kulturního domu za přítomnosti starosty obce a předsedkyně Školské rady slavnostní ukončení školního roku. Paní ředitelka zhodnotila uplynulý školní rok a pak následovalo vyhodnocování soutěží a akcí, které se uskutečnily v průběhu celého školního roku. Úspěšným žákům byla rozdána řada diplomů a věcných cen.

Na tomto slavnostním setkání byla T. Chmelíkové udělena Cena školské rady za mimořádné studijní úspěchy a reprezentaci školy ve vědomostních soutěží. Na závěr slavnosti jsme se rozloučili s žáky 9. třídy, kterým přejeme mnoho úspěchů a šťastné vykročení do nových škol. Nakonec se děti rozešly do svých tříd, kde jim byla předána vysvědčení a prázdniny tak mohly konečně začít. (foto)

Všem přejeme krásné léto plné sluníčka a pohody. 

V pátek 25. června byla pro všechny žáky školy připravena akce s názvem Stezka poznání kolem Bohdalova. Na okruhu dlouhém 4 km bylo vyznačeno 11 stanovišť, na kterých se žáci seznámili s bohdalovským erbem, významnými rodáky, historií kostelních zvonů a hrádku Pelfrýdu, pověstí o hejkalovi a dalšími zajímavými informacemi z historie Bohdalova. Stezka nebyla jen poznávací, ale také soutěžní. Žáci na stanovištích plnili úkoly, které zaznamenávali do hrací karty. Ze správně vyplněných karet proběhne slosování a vybraní výherci obdrží odměnu. (foto)

V rámci projektu MAP II. využila naše škola tvůrčí příležitost a zapojila se do aktivity s názvem "Pojďte s námi tvořit - nepravý modrotisk". Jejím smyslem je podpora polytechnického vzdělávání, řemesel a tradic. Žáci 4. a 5. třídy obdrželi sady potřebného materiálu a za pomoci paních učitelek tvořili výrobky s nepravým modrotiskem. Děti objevily nové možnosti tvoření a setkaly se tak s podobou tradičních řemesel. Z vydařených výrobků měly radost. (foto)

Ve středu 23. června proběhla v 1. třídě slavnost Pasování na čtenáře. Po přečtení krátkého textu a složení čtenářského slibu byly děti paní ředitelkou pasovány na čtenáře. Obdržely pamětní list a sladkou odměnu. (foto)

V úterý 22. června se v Domě kultury ve Žďáře nad Sázavou uskutečnilo slavnostní vyhlášení ceny Talent Vysočiny 2021 a Ceny hejtmana Vysočiny 2021.

Tohoto udělování prestižních cen se zúčastnila i žákyně naší školy Tereza Chmelíková z 8. třídy. V přírodovědném oboru v kategorii základní školy bylo přihlášeno 21 talentovaných žáků, z nichž odborná komise vybrala 5 nejlepších. Mezi nominovanými byla i Terka, která obdržela jednorázové stipendium v hodnotě 2 000 kč za vítězství v krajském kole zeměpisné olympiády a za reprezentaci v celostátním kole této soutěže. Terce moc gratulujeme. (foto)

Ve dnech 17. a 22. června byl připraven pro žáky 6. třídy program z Centra prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou s názvem Online svět a já, pro žáky 7. třídy program Dvě strany mince a pro žáky 8. třídy program Láska je láska. 

V týdnu od 7. do 11. června byl na naší škole vyhlášen Barevný týden. Žáci i učitelé se účastnili v hojném počtu a každý den si oblékali oblečení dané barvy – v pondělí modré, v úterý růžové, ve středu žluté, ve čtvrtek zelené a v pátek to bylo oblečení s puntíky. Pořadatelé, tedy členové školního parlamentu, poté vyhodnotili třídy, které se do soutěže zapojily v nejvyšší míře. Vítězem se stala 4. třída, jejíž žáci i s paní učitelkou třídní každý den přišli oblečení do stanovené barvy bez výjimky. Velmi aktivní byli i žáci 9. třídy, kteří obsadili 2.místo, na 3. místě skončili druháci. (foto)

Záznamy: 1 - 7 ze 100
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>
Rychlé kontakty


ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ředitelna: 566 677 123
reditel@zsbohdalov.cz
sborovna 1. st.: 737 393 501
sborovna 2. st.: 797 866 683
školní jídelna: 566 677 118
účetní: 566 677 123
školní družina1: 732 176 071
školní družina2: 732 142 093

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA

tel: 566 677 135, 739 119 836
msbohdalov@email.cz

 

IČO: 48894231
ID datové schránky: 7nzy9b

Městys Bohdalov
zřizovatel školy

Partnerská škola

Zespół Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Stare Oborzyska (Polsko)

  

ÚŘEDNÍ HODINY

v době letních prázdnin:

každá středa od 7. 7. do 25. 8.
v 8:00–11:00 hod.

(v naléhavých případech
tel. 737 999 011)

POZEMKY

v době letních prázdnin
pro žáky 5.–8. třídy:

každá středa od 7. 7. do 18. 8.
v 8:30–10:00 hod.

SEŠITY A POMŮCKY

pro školní rok 2021/2022

1.–5. třída

6.–9. třída

PODPORUJEME ZOO JIHLAVA

SYMBOLICKÁ ADOPCE

VELEMYŠ OBLÁČKOVÁ

více informací zde

SOUTĚŽ VE SBĚRU

BYLIN A KŮRY

  • Seznam bylin naleznete zde

  • Pravidla pro sběr bylin  zde

PROJEKT ŠPAČKOŠ

Sbíráme zlámané nebo „vypsané“ tužky a pastelky (špačky).

více informací zde.