Vítejte na oficiálních stránkách školy,

jsme úplná základní škola, která poskytuje vzdělávání moderním způsobem. Dlouhodobě spolupracujeme s partnerskou školou v zahraničí, podporujeme technickou výuku na odborných pracovištích mimo naši školu, nabízíme řadu projektových i mimoškolních aktivit, myslíme i chováme se ekologicky. Individuální přístup věnujeme dětem se speciálními vzdělávácími potřebami i dětem nadaným. Více o škole naleznete zde.

NOVINKY

Od pondělí 30. listopadu bude zahájena běžná výka ve škole pro další žáky takto:

 • 1.–5. třída: prezenční výuka ve škole
 • 9. třída: prezenční výuka ve škole
 • 6., 7., 8. třída: rotační výuka podle následujícího rozpisu:
   
  30. 11 – 4. 12.  7. 12 – 11. 12. 14. 12 – 18. 12.
6. a 8. tř. výuka ve škole distanční výuka výuka ve škole
7. tř. distanční výuka výuka ve škole distanční výuka
 
6.–9. tř.

 

 

 

 

 • Výuka bude organizována podle stávajícího rozvrhu. Pro žáky 8. a 9. třídy bude prezenční výuka probíhat ve škole vždy do 13 hodin. 
 • Školní družina bude v provozu od 6:30 do 7:15 hod. a od 11:10 do 15:00 hod.
 • Pro žáky je zavedena povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole.
 • Provoz školní jídelny zůstává zachován. 
 • Žáci, kteří se stravují ve školní jídelně a mají v daném týdnu prezenční výuku ve škole, mají automaticky přihlášený oběd. 
 • Žáci, kteří se vzdělávají distančním způsobem, si mohou oběd přihlásit a odebrat do jídlonosiče v 10:30 hod. u bočního vchodu školní jídelny.

Ve dnech 16.–20. listopadu se žáci 8. a 9. třídy zapojili do národní online soutěže Bobřík informatiky. Ve školním kole kategorie Kadet se úspěšnými řešiteli stali V. Vildová, T. Chmelíková  T. Miškovský. Všem úspěšným řešitelům gratulujeme. (výsledky Kadet)

I v době mimořádných opatření a uzavření školy organizujeme pro děti různé aktivity a soutěže, do kterých se děti zapojují ze svých domovů.

Ve dnech 9.–13. listopadu se žáci 5. až 7. třídy zapojili do národní online soutěže Bobřík informatiky. Soutěž byla zaměřená na porozumění informacím, řešení problémů, logické myšlení a rozvoj digitální gramotnosti. 

Ve školním kole kategorie Mini (5. tř.) bobříky ulovili J. Krčál, Š. Mokrý, A. Sklenářová, N. Nováčková a A. Landsmanová. 

V kategorii Benjamin (6.–7. tř.) se úspěšnými řešiteli stali L. Karásková, B. Bartušková a V. Kolář. Všem úspěšným řešitelům gratulujeme. (výsledky Mini) (výsledky Benjamin

V pátek 13. listopadu se žáci 8. a 9. třídy zapojili online do školního kola vědomostní soutěže Přírodovědný klokan 2020, ve které prověřili své znalosti z fyziky, chemie, zeměpisu a  matematiky. 

V kategorii Kadet dosáhla jednoznačně nejlepšího výsledku žákyně 8. třídy T. Chmelíková. Gratulujeme. (výsledky školního kola)

Od středy 18. listopadu bude zahájena běžná výuka ve škole pro žáky 1. a 2. třídy.  Pro žáky je zavedena povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole. 

Školní družina bude v provozu od 6:30–7:15 hod. a od 11:10–15:00 hod. Děti jedné třídy budou chodit společně do jednoho oddělení družiny.

Školní jídelna bude v provozu. Děti 1. a 2. třídy, které se stravují ve školní jídelně, mají automaticky zajištěný oběd od středy 18. listopadu. V případě změny oběd odhlaste nejpozději do pondělí 16. 11. 2020 do 12 hod.

Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

Informace k provozu škol od 18. 11. 2020 vydané MŠMT naleznete zde.

Vážení rodiče,
naplánované třídní schůzky se z důvodu mimořádných opatření v tomto čtvrtletí neuskuteční. O hodnocení prospěchu a chování vašich dětí budete informování e-mailem, který vám třídní učitel zašle během pondělí 16. 11. 2020.

Naše škola zakoupila licenci Microsoft Office365 A3, která žákům umožňuje plný přístup k desktopovým aplikacím, které lze naistalovat také doma až na 5 zařízení (pc, tablet). Součástí licence je Word (textový editor), PowerPoint (nástroj na tvorbu prezentací), Excel (tabulkový kalkulátor), Teams (komunikační nástroj), OneDrive (cloudové úložiště 1 TB) a mnoho dalších nástrojů. Jedná se o nejnovější software, který mohou žáci používat na domácích zařízeních při přípravách do vyučování. Licence je platná po dobu školní docházky žáka na naší škole.

Návod instalace Office365 do počítače naleznete zde.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>
Rychlé kontakty


ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ředitelna: 566 677 123
reditel@zsbohdalov.cz
sborovna 1. st.: 737 393 501
sborovna 2. st.: 797 866 683
školní jídelna: 566 677 118
účetní: 566 677 123
školní družina1: 732 176 071
školní družina2: 732 142 093

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA

tel: 566 677 135, 739 119 836
msbohdalov@email.cz

 

IČO: 48894231
ID datové schránky: 7nzy9b

Městys Bohdalov
zřizovatel školy

Partnerská škola

Zespół Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Stare Oborzyska (Polsko)

  

INFORMACE 

PRO RODIČE

Doporučený postup u akutních onemocnění zde 
(15. 9. 2020)

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

nabídka zde

(dočasně zrušeny)

SEŠITY A POMŮCKY

pro školní rok 2020/2021

1.–5. třída

6.–9. třída

SYMBOLICKÁ ADOPCE

ZOO JIHLAVA

VAKOVEVERKA LÉTAVÁ

více informací zde

SOUTĚŽ

SBĚR BYLIN A KŮRY

seznam bylin zde